Dette er Uførepensjon

Uførepensjon er en forsikringsdekning som gir den ansatte en månedlig utbetaling etter 12 mnd. arbeidsuførhet (sykemelding).

 

Betingelser

  • Uførepensjon er en tilleggsdekning som kan knyttes til innskuddspensjonen.
  • Uførepensjon kan gi den forsikrede utbetaling ved langtidssykdom eller uførhet etter en sammenhengende sykemelding på over 12 måneder.
  • Uførepensjonen utbetales månedlig i henhold til sykemeldings- eller uføregrad, og opphører senest ved fylte 67 år.
  • Det er også mulig å avtale et barnetillegg for uførepensjonen.