Sykelønn

Dette er sykelønnsforsikring

Bedrifter som betaler de ansatte full lønn under sykdomsforløp må selv dekke lønn utover 6 G (G=grunnbeløp). Folketrygden dekker lønn opp til 6G. Med en sykelønnsforsikring får bedriften dekket lønnskostnader som overstiger 6G.

Betingelser:
  • Erstatningen utbetales bare ved sykemelding når det mottas sykepenger fra folketrygden.
  • Erstatningsperioden er begrenset til 52 uker med en karenstid på 16 dager.
  • Man kan maksimum forsikre årslønn opp til 1,6 millioner kroner. Dekningen gir erstatning fra 20  prosents sykelønn.